Успехът е във Вас!

Ние сме екип от съмишленици, които вярваме в силата на ранното детско развитие. В съвременния свят английски език се използва навсякъде и неговата употреба има трайна тенденция да нараства – над 47 страни по света, за обучение, за работа, за забавление и т.н. Английският език е най-често използваният в много сфери на ежедневната комуникация, както и в професионалните области – образование, мода, техника, туризъм, наука – над 95% е използването му и в научните статии. Игрите и образователните програми за деца също в голямата си част се създават на английски език или задължително имат такава версия.

Начало

Защо детето ви да учи английски език при нас?

Целогодишни детски езикови курсове по английски език.

Курсовете ни се фокусират върху паралелното развиване на четирите ключови езикови умения – четене, говорене, слушане, писане. В допълнение към това ние създаваме приятна атмосфера, комфортна и приятелска среда, в която децата неусетно усвояват новата лексика, граматиката на чуждия език и се научават да общуват свободно с приятели и съученици изцяло на английски. Целим развиването на гладък изказ както в писмена, така и в устна форма, добро произношение, усет към езика и способност за неговата употреба с лекота и без притеснения. Резултатите са осoбено важни за нас, както и техните конкретни, измерими прояви – интерес към езика, увереност и лекота в употребата, по-добра успеваемост в училище.

Използваме съвременни учебни системи на водещи английски издателства и подбираме най-добрите учебни практики, даващи трайни и сигурни резултати. В Master School of English + ще намерите курс по английски съобразен с нивото на детето, както за абсолютно начинаещи, така и за напреднали.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close